הארכיון הבריטי P.R.O משרד החוץ, עליה ב', מברקים ודו"חות, Illegal Immigration into Palestine, Telegrams and Reports

01.01.1939 - 31.12.1939

סימול התיק : כ 20 ב - 109

שייך לארכיון: הארכיון הבריטי P.R.O משרד החוץ
סוג התאריך: משוער

תוכן

FO 371/24093
מברקים ודו"חות של משרד החוץ בעניין מעבר עולים בלתי ליגאלים דרך
רומניה.
(העתקים מצולמים)

מילות מפתח