הארכיון הבריטי P.R.O משרד החוץ, עליה ב', תזכירים ודו"חות Illegal Immigration into Palestine, Memoranda and Reports

01.01.1939 - 31.12.1939

סימול התיק : כ 20 ב - 108

שייך לארכיון: הארכיון הבריטי P.R.O משרד החוץ
סוג התאריך: משוער

תוכן

FO 371/24092
דו"חות ותזכירים למשרד החוץ בעניין עליה בלתי ליגאלית של יהודים
לארץ ישראל דרך רומניה, פולין ובולגריה.
(העתקים מצולמים)

מילות מפתח