הארכיון הבריטי P.R.O משרד החוץ, עליה ב', התכתבות ודו"חות , Illegal Immigration into Palestine Correspondence and Reports

01.01.1939 - 31.12.1939

סימול התיק : כ 20 ב - 107

שייך לארכיון: הארכיון הבריטי P.R.O משרד החוץ
סוג התאריך: משוער

תוכן

FO 371/24091
דו"חות מנציגויות בריטניה ברומניה, יוגוסלביה, יוון וממשרדי החוץ
של רומניה, בולגריה, הונגריה ופולין בעניין עליה בלתי חוקית של
פליטים יהודיים מארצות מזרח-אירופה; התכתבות של משרד החוץ והנציב
העליון לא"י בנושא זה.
(העתקים מצולמים)

מילות מפתח