הארכיון הבריטי P.R.O משרד החוץ, עליה ב', דו"חות Illegal Immigration into Palestine, Reports

01.01.1939 - 31.12.1939

סימול התיק : כ 20 ב - 106

שייך לארכיון: הארכיון הבריטי P.R.O משרד החוץ

תוכן

FO 371/24089
3.4.-13.5.1939: Reports from the British Consulate in
Constantza and from the British Embassies in Athens and Rome
on illegal immigration of Jews into Palestine.

מילות מפתח