הארכיון הבריטי P.R.O משרד החוץ, עליה בלתי ליגאלית דרך רומניה מכתב, Illegal Immigration through Romania, Letter

27.01.1939 - 27.01.1939

סימול התיק : כ 20 ב - 105

שייך לארכיון: הארכיון הבריטי P.R.O משרד החוץ

תוכן

FO 371/24087
מכתב מהנציגות הבריטית בבוקרשט לנציב העליון לא"י בעניין מעבר של
פליטים יהודיים דרך רומניה.
(העתקים מצולמים)

מילות מפתח