הארכיון הבריטי P.R.O משרד החוץ, פליטים יהודיים בדנציג, דו"חות ומכתבים, Jewish Refugees in Danzig Reports and Letters

01.01.1939 - 31.12.1939

סימול התיק : כ 20 ב - 104

שייך לארכיון: הארכיון הבריטי P.R.O משרד החוץ
סוג התאריך: משוער

תוכן

FO 371/24085
דו"חות ומכתבים של הקונסוליה הבריטית בדנציג על מצב הפליטים
היהודיים בדנציג.
(העתקים מצולמים)