הארכיון הבריטי P.R.O משרד החוץ, עליה ב', דו"חות והתכתבות Illegal Immigration into Palestine, Reports

01.01.1939 - 31.12.1939

סימול התיק : כ 20 ב - 101

שייך לארכיון: הארכיון הבריטי P.R.O משרד החוץ
סוג התאריך: משוער

תוכן

FO 371/23246
דו"חות למשרד החוץ מהשגרירויות והנציגויות הבריטיות ברומניה,
ביוון ובבולגריה על עליה בלתי ליגאלית לארץ ישראל; התכתבות של
הנציב העליון לא"י עם משרד המושבות בעניין העליה הבלתי ליגאלית;
התכתבות הנציב העליון לא"י עם מושל קפריסין לגבי האפשרות שעולים
בלתי ליגאליים יעלו על החוף בקפריסין.
(העתקים מצולמים)

מילות מפתח