הארכיון הבריטי P.R.O משרד החוץ, עמדת הצ"ח בנוגע למלחמה, דו"ח והתכתבות, Hatzach Position Regarding WW II Correspondence and Report

01.01.1939 - 31.12.1939

סימול התיק : כ 20 ב - 100

שייך לארכיון: הארכיון הבריטי P.R.O משרד החוץ
סוג התאריך: משוער

תוכן

FO 371/23242
התכתבות בין משרד המושבות, ר"מ בריטניה וזאב ז'בוטינסקי בנוגע
לעמדת הצ"ח לגבי המלחמה. תיאור תחושות הציבור היהודי בעקבות
מדיניות בריטניה באזור מ-1918, כיבוש הארץ מידי התורכים. הבעת
תקווה כי המלחמה הנוכחית תסייע לשאיפות הלאומיות היהודיות וקריאה
לחידוש הגדודים העבריים; דו"ח בעקבות פגישה בין זאב ז'בוטינסקי
ושר המושבות- מלקולם מק'דונלד.
(העתקים מצולמים)