הארכיון הבריטי P.R.O משרד החוץ, אצ"ל - שוויץ, מכתב FO 371/23241, Etzel in Switzerland, Letter

03.11.1939 - 03.11.1939

סימול התיק : כ 20 ב - 99

שייך לארכיון: הארכיון הבריטי P.R.O משרד החוץ

תוכן

FO 371/23241
מכתב ממשרד המושבות בתגובה למידע שהעביר משרד החוץ על פעילות
האצ"ל בשוויץ.
העתקים מצולמים

מילות מפתח