הארכיון הבריטי P.R.O משרד החוץ, עמדת הצ"ח, האצ"ל ואמריקאים למען א"י בנוגע למלחמה, דו"חות Hatzach, Etzel and American Friends of a Jewish Palestine Position on War, Reports

01.01.1939 - 31.12.1939

סימול התיק : כ 20 ב - 98

שייך לארכיון: הארכיון הבריטי P.R.O משרד החוץ
סוג התאריך: משוער

תוכן

FO 371/23240
דו"חות של הנציב העליון לא"י על הצהרות הצ"ח והאצ"ל בארץ ישראל,
התומכות בבריטניה במלחמתה נגד גרמניה. האצ"ל מודיע על השעיית
פעולות הטרור ונכונות להצטרף לבריטניה במלחמה למען הדמוקרטיה;
מכתב לשגריר בריטניה בוושינגטון מ'אמריקאים למען א"י' בעניין
שמועה על הקמת צבא ערבי בארגון גרמני בא"י, למטרות תקיפת יהודים,
דרישה מקבילה להכרה בריטית בצבא יהודי עצמאי לאומי (האצ"ל) או
הקמה של גדוד אמריקאי-יהודי על בסיס התנדבותי.
(העתקים מצולמים)