הארכיון הבריטי P.R.O משרד החוץ, עליה ב', תזכיר ומברקים Illegal Immigration to Palestine, Memorandum and Telegrams

07.03.1939 - 08.03.1939

סימול התיק : כ 20 ב - 93

שייך לארכיון: הארכיון הבריטי P.R.O משרד החוץ

תוכן

FO 371/23228
תזכיר של משרד המושבות בעקבות פגישה עם משלחת ערביי ארץ ישראל.
בפגישה נדונה העליה הבלתי ליגאלית של היהודים, היקפה ודרכים
לצמצומה; מברקים של שר המושבות והנציב העליון לא"י בעניין היקף
משוער של העולים הבלתי ליגאליים בארץ ישראל.
(העתקים מצולמים)

מילות מפתח