הארכיון הבריטי P.R.O משרד החוץ, הצ"ח, התכתבות Hatzach (New Zionist Organization), Correspondence

01.01.1939 - 31.12.1939

סימול התיק : כ 20 ב - 91

שייך לארכיון: הארכיון הבריטי P.R.O משרד החוץ
סוג התאריך: משוער

תוכן

FO 371/22816
התכתבות בין הצ"ח ומשרד ההסברה הבריטי בעניין הצעות של נשיאות
הצ"ח לשינוי עמדת ארה"ב בשאלת ארץ ישראל והקמת צבא יהודי בארה"ב.
(העתקים מצולמים)

מילות מפתח