הארכיון הבריטי P.R.O משרד החוץ, שלמה בן יוסף ועליה בלתי ליגאלית דרך יוון, מכתבים, דו"חות וכו' Shlomo Ben-Yosef and Illegal Immigration, Letters, Reports, etc.

01.01.1938 - 31.12.1938

סימול התיק : כ 20 ב - 90

שייך לארכיון: הארכיון הבריטי P.R.O משרד החוץ
סוג התאריך: משוער

תוכן

371/21888 FO
מכתבים, דו"חות, גזרי עתונות וכו' על גזר דין המוות שהוטל על
שלמה בן יוסף ואברהם שיין. בקשות חנינה; התכתבות עם משרד החוץ
בעניין עליה בלתי ליגאלית לארץ ישראל דרך יוון.
(העתקים מצולמים)

מילות מפתח