הארכיון הבריטי P.R.O משרד החוץ, הצ"ח, התכתבות, עצומה, חוות דעת, Hatzach (New Zionist Organization) Correspondence, Petition, Opinion

01.01.1938 - 31.12.1938

סימול התיק : כ 20 ב - 89

שייך לארכיון: הארכיון הבריטי P.R.O משרד החוץ
סוג התאריך: משוער

תוכן

FO 371/21887
התכתבות ודו"חות של משרד החוץ והצירות הבריטית הפראג לגבי כינוס
הקונגרס העולמי של הצ"ח בפראג. פירוט החלטות שהתקבלו בנושא א"י,
וביניהן- אימוץ תוכנית לייסוד מדינה יהודית ויצירת רוב יהודי
בארץ; עצומה מטעם נשיאות הצ"ח לדמוקרטיזציה של הסוכנות היהודית,
חלוקה צודקת של המשאבים - כסף ורשיונות עליה. לעצומה מצורף מכתב
מנשיאי אגודת ישראל והצ"ח בדרישה להקמת גוף נייטרלי וייצוגי של
העם היהודי כולו; חוות דעת של ממשלת בריטניה בעקבות עצומה זו;
התכתבות בעניין תלונות הצ"ח לגבי חלוקת רשיונות העליה לא"י.
(העתקים מצולמים)