הארכיון הבריטי P.R.O משרד החוץ, הצ"ח רומניה, מכתב Hatzach (New Zionist Organization) Romania, Letter

02.05.1938 - 02.05.1938

סימול התיק : כ 20 ב - 84

שייך לארכיון: הארכיון הבריטי P.R.O משרד החוץ

תוכן

FO 371/21876
מכתב מהקונסול הבריטי בבוקרשט לנציב הבריטי העליון לארץ ישראל
על אסיפה של הצ"ח ברומניה וההחלטות שהתקבלו בדבר התנגדות לתוכנית
החלוקה ובמטרה להבטיח את המשכיות וגידול העליה לארץ ישראל.
(העתקים מצולמים)
22.5.1938: Letter from the British Consulate in Bucharest to
the High Commissioner for Palestine reporting on the first
meeting of the N.Z.O. of Roumania in Bucharest and their
resolutions to fight against the partition and to ensure and
increase the immigration to Jews into Palestine.