הארכיון הבריטי P.R.O משרד החוץ, עצומה של הצ"ח לחבר הלאומים ועמדת פולין כלפי א"י Hatzach (New Zionist Organization) Petition to League of Nations and Polish Position on Palestine

01.01.1938 - 31.12.1938

סימול התיק : כ 20 ב - 82

שייך לארכיון: הארכיון הבריטי P.R.O משרד החוץ
סוג התאריך: משוער

תוכן

FO 371/21873
התכתבות של משרד החוץ בעניין עצומה מטעם נשיאות הצ"ח שנשלחה לחבר
הלאומים ב- 7/1936, בעקבות מאורעות תרצ"ו; דו"חות על עמדת פולין
בעניין עליית יהודים לארץ ישראל והבעיה היהודית בפולין, בעקבות
מפגשים עם חברי המשלחת הפולנית בז'נבה.
(העתקים מצולמים)