הארכיון הבריטי P.R.O משרד החוץ, היבטים אסטרטגיים של חלוקת ארץ ישראל, תזכיר Strategical Aspects to Partition of Palestine, Memorandum

28.04.1938 - 28.04.1938

סימול התיק : כ 20 ב - 81

שייך לארכיון: הארכיון הבריטי P.R.O משרד החוץ

תוכן

FO 371/21870
תזכיר של שר ההגנה מ-28/4/1938 הדן בהיבטים האסטרטגיים של תוכנית
חלוקת ארץ ישראל.
(העתקים מצולמים)