הארכיון הבריטי P.R.O משרד החוץ, ההסתדרות הציונית על עמדת בריטניה כלפי א"י, מכתב, Hatzach (New Zionist Organization) on Attitude of British Government toward Palestine, Letter

12.10.1938 - 12.10.1938

סימול התיק : כ 20 ב - 80

שייך לארכיון: הארכיון הבריטי P.R.O משרד החוץ

תוכן

FO 371/21867
מכתב מדוד בן גוריון, יו"ר הוועד הפועל של ההסתדרות הציונית
בלונדון, לחברי המועצה הציונית הכללית בעניין עמדת ממשלת בריטניה
כלפי שאלת ארץ ישראל.
(העתקים מצולמים)

מילות מפתח