הארכיון הבריטי P.R.O משרד החוץ, עלייה ב', מכתב Illegal Immigration into Palestine, Letter

24.11.1938 - 24.11.1938

סימול התיק : כ 20 ב - 79

שייך לארכיון: הארכיון הבריטי P.R.O משרד החוץ

תוכן

FO 371/21866
מכתב ממשרד החוץ אל הנציגות הבריטית בבוקרשט המדווח על העברת
מרכז פעילות העליה הבלתי ליגאלית מיוון לרומניה, וכן על תנועות
אניית המעפילים 'דרגה'.
(העתקים מצולמים)

מילות מפתח