הארכיון הבריטי P.R.O משרד החוץ, דיונים על הספר הלבן, דו"חות והצעות, Debates on the White Paper Concerning Palestine, Reports and Proposals

01.01.1938 - 31.12.1938

סימול התיק : כ 20 ב - 78

שייך לארכיון: הארכיון הבריטי P.R.O משרד החוץ
סוג התאריך: משוער

תוכן

FO 371/21865
דו"חות והצעות של המועצה הבריטית לענייני ארץ ישראל בעניין הספר
הלבן וכן בעניין אפשרות שילובם של מדינות ערב בדיוני המועצה.
(העתקים מצולמים)