הארכיון הבריטי P.R.O משרד החוץ, תוכנית החלוקה, דו"חות, מכתבים, תזכירים וכו' , The Partition Plan, Reports, Letters, Memoranda etc.

01.01.1938 - 31.12.1938

סימול התיק : כ 20 ב - 77

שייך לארכיון: הארכיון הבריטי P.R.O משרד החוץ
סוג התאריך: משוער

תוכן

FO 371/21862
תזכירים, דו"חות, מכתבים וכו' בעניין משרד החוץ הבריטי לגבי
תוכנית החלוקה.
(העתקים מצולמים)