הארכיון הבריטי P.R.O משרד החוץ, הצ"ח - ראיון בין וייצמן ושר המושבות הבריטי, מאמר והתכתבות Hatzach (New Zionist Organization) - Interview between Weizmann and Ormsby Gore, Article and Correspondence

01.01.1937 - 31.12.1937

סימול התיק : כ 20 ב - 76

שייך לארכיון: הארכיון הבריטי P.R.O משרד החוץ
סוג התאריך: משוער

תוכן

FO 371/20825
מאמר מה'ג'ואיש כרוניקל' על ראיון בין וייצמן ושר המושבות הבריטי
-אורמבסי גור- בעניין ארץ ישראל; התכתבות בעקבות מאמר זה.
(העתקים מצולמים)