הארכיון הבריטי P.R.O משרד החוץ, דו"חות המודיעין על המצב בא"י ובעבה"י, Reports of Intelligence on the Political Situation in Palestine and Transjordan

01.01.1937 - 31.12.1937

סימול התיק : כ 20 ב - 75

שייך לארכיון: הארכיון הבריטי P.R.O משרד החוץ
סוג התאריך: משוער

תוכן

FO 371/20824
דו"חות שבועיים של המודיעין הבריטי על המצב בארץ ישראל ובעבר
הירדן. דיווח על אישים וגופים ערביים הפועלים בארץ ישראל.
(העתקים מצולמים)

מילות מפתח