הארכיון הבריטי P.R.O משרד החוץ, שאלת ארץ ישראל, דו"חות, תזכירים, התכתבות, The Palestine Question Reports, Memoranda, Correspondence

01.01.1937 - 31.12.1937

סימול התיק : כ 20 ב - 73

שייך לארכיון: הארכיון הבריטי P.R.O משרד החוץ
סוג התאריך: משוער

תוכן

FO 371/20814
דו"חות, תזכירים והתכתבות בעניין הקונגרס הפאן-ערבי שהתקיים
ב-9/1937 ועסק בשאלת ארץ ישראל; נאום של שר החוץ הבריטי, אנטוני
עדן, בפני וועדת המנדטים של חבר הלאומים, בנושא המנדט הבריטי על
ארץ ישראל; עמדת חברי וועדת המנדטים לגבי שאלת א"י; עמדת פולין
בשאלה זו - דו"חות של אנשי המשלחת הבריטית בז'נבה בעקבות מפגשים
עם אנשי המשלחת הפולנית; דו"ח על עמדת צרפת בשאלה זו.
(העתקים מצולמים)

מילות מפתח