הארכיון הבריטי P.R.O משרד החוץ, פעילות הצ"ח נגד תוכנית חלוקת ארץ ישראל, דו"חות ותזכירים Hatzach (New Zionist Organization) Activity Against Partition of Palestine, Reports and Memoranda

01.01.1937 - 31.12.1937

סימול התיק : כ 20 ב - 72

שייך לארכיון: הארכיון הבריטי P.R.O משרד החוץ
סוג התאריך: משוער

תוכן

FO 371/20813
הרצאת ז'בוטינסקי בפני חברי הפרלמנט הבריטי 13/7/1937; מסמכים על
עמדת ממשלת פולין בעניין עליית יהודים לארץ ישראל; דו"חות על
ביקור בנימין אקצין בריגה, ורשה וקובנה; דו"ח מפגישת אקצין עם
פקידי משרד החוץ הבריטי 11/9/1937; תזכירים מאת נשיאות הצ"ח על
'ציונות והבעיה הערבית' ועל תוכנית חלוקת ארץ ישראל.
(העתקים מצולמים)