הארכיון הבריטי P.R.O משרד החוץ, תגובות לתוכנית החלוקה, דו"חות ומכתבים Responses to Partition Plan for Palestine, Reports and Letters

01.01.1937 - 31.12.1937

סימול התיק : כ 20 ב - 71

שייך לארכיון: הארכיון הבריטי P.R.O משרד החוץ
סוג התאריך: משוער

תוכן

FO 371/20810
מאמר מה'דיילי טלגרף' על התנגדותו של זאב ז'בוטינסקי לתוכנית
החלוקה; דו"חות למשרד החוץ על העמדות והתגובות בממשלות סוריה,
עירק וסעודיה כלפי תוכנית חלוקת ארץ ישראל; מכתבים משגרירות
בריטניה בוורשה על התגובות בפולין להמלצת וועדת החקירה המלכותית
לחלוקת ארץ ישראל, פעילות מחאה נגד התוכנית.
(העתקים מצולמים)