הארכיון הבריטי P.R.O משרד החוץ, התנגדות הצ"ח לתוכנית חלוקת ארץ ישראל, מכתבים, הצהרה Hatzach Opposition to Partition Plan for Palestine, Letters, Declaration

01.01.1937 - 31.12.1937

סימול התיק : כ 20 ב - 70

שייך לארכיון: הארכיון הבריטי P.R.O משרד החוץ
סוג התאריך: משוער

תוכן

FO 371/20809
מכתב משגרירות בריטניה בקהיר לשר החוץ הבריטי בעניין הרצאה של
זאב ז'בוטינסקי נגד תוכנית החלוקה 15/7/1937; גזרי עיתונים בנושא
זה; הצהרה של הצ"ח באוסטריה בגנות תוכנית חלוקת א"י 7/1937.
(העתקים מצולמים)