הארכיון הבריטי P.R.O משרד החוץ, חלוקת ארץ ישראל, התכתבות ודו"חות Partition of Palestine, Correspondence and Reports

01.01.1937 - 31.12.1937

סימול התיק : כ 20 ב - 69

שייך לארכיון: הארכיון הבריטי P.R.O משרד החוץ
סוג התאריך: משוער

תוכן

FO 371/20808
תוכנית להקמת מדינה יהודית שתשאר תחת פיקוח והגנה של המנדט
הבריטי; דו"ח הדן בתוכנית זו; הצהרת מדיניות בריטית; התכתבות בין
שר החוץ הבריטי, אנטוני עדן, לבין ל.ס.אמרי, חבר פרלמנט; דו"חות
לגבי עמדת יהודים ונוצרים בפולין ביחס לתוכנית החלוקה; טיוטת
נאומו של אורמבסי גור בבית הנבחרים.
(העתקים מצולמים)

.

מילות מפתח