הארכיון הבריטי P.R.O משרד החוץ, ענייני ארץ ישראל והציונות, תזכירים וראיונות, Issues with Palestine and Zionism, Memoranda and Interviews

01.01.1937 - 31.12.1937

סימול התיק : כ 20 ב - 68

שייך לארכיון: הארכיון הבריטי P.R.O משרד החוץ
סוג התאריך: משוער

תוכן

FO 371/20806
תזכירים מג'יימס מלקולם ללורד פיל על אינטרסים בריטיים בארץ
ישראל, הבעיה היהודית והפתרון הציוני; מאמר מתוך ביוליטין של
'ג'ואיש טלגרפיק אג'נסי' על הקונגרס היהודי העולמי בז'נבה העוסק
במצב היהודים במזרח ובמרכז אירופה; דו"חות על מפגש בין שר החוץ
השוודי והמזכיר הכללי של הצ"ח בשוודיה.
(העתקים מצולמים)