הארכיון הבריטי P.R.O משרד החוץ, המצב בארץ ישראל, התכתבות ודו"חות, Situation in Palestine Correspondence and Reports

01.01.1937 - 31.12.1937

סימול התיק : כ 20 ב - 67

שייך לארכיון: הארכיון הבריטי P.R.O משרד החוץ
סוג התאריך: משוער

תוכן

FO 371/20805
מכתב ללורד פיל מג'ימס מלקולם, המצרף מכתבים מארץ ישראל המיועדים
אליו ומעלים ביקורת נגד המינהל הבריטי בארץ ישראל ומעידים על
ירידה ביוקרתה של בריטניה; חוות דעת של משה שרתוק -ראש האגף
המדיני בסוכנות היהודית לא"י- על המצב בארץ ישראל ובאיזור כולו;
דו"חות מהשגרירות הבריטית בוורשה על הפגנות מחאה של הצ"ח נגד
חוסר הבטחון וההגנה של היישוב היהודי בארץ ישראל.
(העתקים מצולמים)