הארכיון הבריטי P.R.O משרד החוץ, הופעת זאב ז'בוטינסקי בפני ועדת החקירה המלכותית (פיל) לא"י, Appearance by Jabotinsky Before the Royal Commission (Peel) on Palestine

01.01.1937 - 31.12.1937

סימול התיק : כ 20 ב - 66

שייך לארכיון: הארכיון הבריטי P.R.O משרד החוץ
סוג התאריך: משוער

תוכן

371/20804 FO
התכתבות בין שר המושבות, הנציב העליון לא"י והוועד המרכזי של
הצ"ח בפולין בעניין מתן אשרת כניסה לארץ ישראל לזאב ז'בוטינסקי,
כדי להופיע בפני וועדת החקירה המלכותית (ועדת פיל).
(העתקים מצולמים)

מילות מפתח