הארכיון הבריטי P.R.O משרד החוץ, הגירת יהודים מפולין, דו"חות, התכתבות וגזרי עתונות, Jewish Emigration from Poland, Reports, Correspondence and Newspaper Items

01.01.1937 - 31.12.1937

סימול התיק : כ 20 ב - 65

שייך לארכיון: הארכיון הבריטי P.R.O משרד החוץ
סוג התאריך: משוער

תוכן

FO 371/20763
התכתבות של משרד החוץ, דו"חות משגרירות בריטניה בפולין, וגזרי
עיתונים בנושא ההגירה היהודית מפולין, היעדים והמניעים; ביוליטין
של שירות ההסברה הפולני בעניין הצורך הלאומי של המדינה בהגירה
מתוכה, כדי לפתור בעיות כלכליות.
(העתקים מצולמים)

מילות מפתח