הארכיון הבריטי P.R.O משרד החוץ, הסוכנות היהודית בא"י, הצ"ח בצ'כוסלובקיה, מכתבים, Jewish Agency for Palestine, Zionism in Czechoslovakia, Letters

01.01.1936 - 31.12.1936

סימול התיק : כ 20 ב - 64

שייך לארכיון: הארכיון הבריטי P.R.O משרד החוץ
סוג התאריך: משוער

תוכן

FO 371/20031
מכתב מהמשלחת הבריטית בז'נבה בעניין הסוכנות היהודית לארץ ישראל-
מעמדה בחבר הלאומים ופעילותה; מכתב משגרירות בריטניה בפראג לגבי
גידול בהתמרמרות היהודית נגד מדיניות בריטניה בארץ ישראל, בייחוד
נגד הקמת מועצה מחוקקת בארץ ישראל 6/3/1936; דו"חות שבועיים של
המודיעין הצבאי על המצב הפוליטי בארץ ישראל ובעבר הירדן המזרחי.
(העתקים מצולמים)