הארכיון הבריטי P.R.O משרד החוץ, דו"חות המודיעין הצבאי על המצב בא"י ובעבר הירדן, Military Intelligence Reports on Situation in Palestine and Transjordan

01.01.1936 - 31.12.1936

סימול התיק : כ 20 ב - 63

שייך לארכיון: הארכיון הבריטי P.R.O משרד החוץ
סוג התאריך: משוער

תוכן

FO 371/20030
דו"חות חודשיים של המודיעין הצבאי בעניין המצב הפוליטי בארץ
ישראל ובעבר הירדן המזרחי.
(העתקים מצולמים)