הארכיון הבריטי P.R.O משרד החוץ, הצ"ח ארצות הברית, התכתבות וחוברת Hatzach (New Zionist Organization) in the United States, Correspondence and Pamphlet

01.01.1936 - 31.12.1936

סימול התיק : כ 20 ב - 62

שייך לארכיון: הארכיון הבריטי P.R.O משרד החוץ
סוג התאריך: משוער

תוכן

FO 371/20029
מכתב מפורט ללורד פיל, בעקבות מינויו ליו"ר וועדת החקירה
המלכותית, ממלקולם המפרט את עמדתו בנושא שאלת ארץ ישראל והצעותיו
לפתרון המצב. חלק מההצעות אינן מעוגנות במציאות מבחינת יכולת
יישומן; התכתבות בעניין פעילות הצ"ח בארה"ב. פירוט נרחב על הקמת
קרן תל-חי.
(העתקים מצולמים)

מילות מפתח