הארכיון הבריטי P.R.O משרד החוץ, הצ"ח ארץ ישראל, תזכיר והתכתבות Hatzach (New Zionist Organization) in Palestine, Memorandum and Correspondence

01.01.1936 - 31.12.1936

סימול התיק : כ 20 ב - 59

שייך לארכיון: הארכיון הבריטי P.R.O משרד החוץ
סוג התאריך: משוער

תוכן

FO 371/20023
תזכיר של הצ"ח ארץ ישראל העוסק באופן כללי במצב הפוליטי בארץ,
בקשה שהביקורת והבקשות שלהם יועברו גם לדיון בחבר הלאומים;
התכתבות משרד החוץ בעקבות התזכיר.
(העתקים מצולמים)

מילות מפתח