הארכיון הבריטי P.R.O משרד החוץ, מאורעות תרצ"ו-תרצ"ט, מכתבים ודו"חות, Riots in Palestine 1936 - 1939, Letters and Reports

01.01.1936 - 31.12.1936

סימול התיק : כ 20 ב - 58

שייך לארכיון: הארכיון הבריטי P.R.O משרד החוץ
סוג התאריך: משוער

תוכן

FO 371/20022
התכתבות של משרד החוץ לגבי הקמת ועדת החקירה המלכותית בראשות
הלורד פיל לדיון בשאלת ארץ ישראל, בעקבות מאורעות תרצ"ו (1936);
דו"ח על שיחה של סיר למפבון באלכסנדריה עם נסיך מצרים על בעיית
ארץ ישראל, הבעת אהדה לערביי ישראל.
בתיק גם: דו"חות של משרד החוץ לשגרירות פולין בענין עליה של
יהודים מפולין לארץ ישראל.
(העתקים מצולמים)