הארכיון הבריטי P.R.O משרד החוץ, המצב בארץ ישראל והחלטות הקבינט הבריטי, התכתבות, תקצירים וכו' Situation in Palestine and Decisions of the British Cabinet - Correspondence, Summaries, Etc.

01.01.1936 - 31.12.1936

סימול התיק : כ 20 ב - 57

שייך לארכיון: הארכיון הבריטי P.R.O משרד החוץ
סוג התאריך: משוער

תוכן

371/20021 FO
מכתבים והחלטות של קהילות יהודיות בסין לגבי המצב בארץ ישראל
והמאורעות האחרונים בארץ; התכתבות ודו"חות של משרד החוץ בנושא על
עליית יהודים מפולין, חלקם של עולים אלו בתוך כלל העליה; תקצירים
של החלטות הקבינט הבריטי בענייני ארץ ישראל.
(העתקים מצולמים)

מילות מפתח