הארכיון הבריטי P.R.O משרד החוץ, החלטת הצ"ח לגבי מועצה מחוקקת בא"י ומאמרים, Hatzach (New Zionist Organization) Resolution on Legislative Council in Palestine and Articles

01.01.1936 - 31.12.1936

סימול התיק : כ 20 ב - 55

שייך לארכיון: הארכיון הבריטי P.R.O משרד החוץ
סוג התאריך: משוער

תוכן

FO 371/20019
החלטת הצ"ח נגד רעיון הקמתה של מועצה מחוקקת בארץ ישראל, צעד
המתפרש כחריגה מעקרונות המנדט; התכתבות משרד החוץ על החלטה זו;
מאמרים מה'ניו יורק הראלד טריביון' של וויליאם זיף -נשיא הצה"ר
באמריקה- המבקרים את מדיניות בריטניה בארץ ישראל.
(העתקים מצולמים)