הארכיון הבריטי P.R.O משרד החוץ, עצומות לוועדת המנדטים של חבר הלאומים, Petitions to League of Nations Permanent Mandates Commission by World Union of Zionist Revisionists

01.01.1936 - 31.12.1936

סימול התיק : כ 20 ב - 54

שייך לארכיון: הארכיון הבריטי P.R.O משרד החוץ
סוג התאריך: משוער

תוכן

FO 371/20018
עצומות לוועדת המנדטים של חבר הלאומים מטעם הוועד הפועל של ברית
הצה"ר העולמית ומנשיאות הצ"ח בענין התוכנית להקמת מועצה מחוקקת
בארץ ישראל; התכתבות משרד החוץ בנושא זה.
(העתקים מצולמים)