הארכיון הבריטי P.R.O משרד החוץ, מפעל הפטיציה של הצה"ר, Hatzohar (Zionist Revisionists) World Petition Movement Against Policy in Palestine

01.01.1934 - 31.01.1934

סימול התיק : כ 20 ב - 52

שייך לארכיון: הארכיון הבריטי P.R.O משרד החוץ

תוכן

FO 371/18959
הצהרה של הוועד הפועל העולמי של הצה"ר נגד מדיניות המנדט הבריטית
בארץ ישראל ובייחוד נגד הגבלות העליה.
(העתקים מצולמים)

מילות מפתח