הארכיון הבריטי P.R.O משרד החוץ, המצב בארץ ישראל, דו"חות Situation in Palestine, Reports

01.12.1934 - 30.06.1935

סימול התיק : כ 20 ב - 50

שייך לארכיון: הארכיון הבריטי P.R.O משרד החוץ
סוג התאריך: משוער

תוכן

FO 371/18957
דו"חות של משרדי הבולשת הבריטית בירושלים על המפלגות הערביות
בארץ ועל התעמולה הערבית שהן מפיצות; דו"חות על ענינים יהודיים
ועל היחסים בין מפלגות הפועלים והרוויזיוניסטים; עצומה של הצה"ר
פולין לוועדת המנדטים של חבר הלאומים בענין יחס הבריטים ליהודים
בארץ ישראל, דרישה לשחרר את אחימאיר וייבין ולפתוח את שערי הארץ
לעליה יהודית המונית.
(העתקים מצולמים)