הארכיון הבריטי P.R.O משרד החוץ, עצומה לוועדת המנדטים של חבר הלאומים והתכתבות Petition to League of Nations Permanent Mandate Commission and Correspondence

01.01.1934 - 31.12.1934

סימול התיק : כ 20 ב - 49

שייך לארכיון: הארכיון הבריטי P.R.O משרד החוץ
סוג התאריך: משוער

תוכן

FO 371/17883
עצומה לוועדת המנדטים של חבר הלאומים מטעם הצה"ר ארץ ישראל בנושא
מדיניות המנדט הבריטית בארץ ישראל, הסותרת -לטענת הצה"ר- את
הנחיות ועדת המנדטים; התכתבות משרד החוץ ושר המושבות בענין זה.
(העתקים מצולמים)

מילות מפתח