הארכיון הבריטי P.R.O משרד החוץ, עצומה לוועדת המנדטים של חבר הלאומים, התכתבות ומאמר, Petition to the Permanent Mandates Commission of the League of Nations, Correspondence and Article

01.01.1935 - 31.12.1935

סימול התיק : כ 20 ב - 47

שייך לארכיון: הארכיון הבריטי P.R.O משרד החוץ
סוג התאריך: משוער

תוכן

FO 371/17875
התכתבות של משרדי החוץ והמושבות על עצומה לוועדת המנדטים של חבר
הלאומים מטעם הצה"ר בארץ ישראל; מאמר מתורגם מעיתון אוסטרי על
מדיניות הבריטים בארץ ישראל ואופן טיפולם בעולים בלתי ליגאליים.
(העתקים מצולמים)

- Jul. 1935: Correspondence between the F.O. and C.O. on the
petition to the Permanent Mandates Commission of the League of
Nations by the Union of Zionist Revisionists in Palestine;
- 19.1.1935: Article published in the Austrian paper 'Judische
Korrespondenz' on the subject of British policy in Palestine
and the treatment of illegal immigrants.

מילות מפתח