הארכיון הבריטי P.R.O משרד החוץ, מחאות נגד מדיניות העליה של ממשלת א"י, Protests Against Palestine Government Immigration Policy

01.01.1933 - 31.12.1933

סימול התיק : כ 20 ב - 45

שייך לארכיון: הארכיון הבריטי P.R.O משרד החוץ
סוג התאריך: משוער

תוכן

FO 371/16928
החלטות מחאה של מפלגת המדינה היהודית בווינה ושל איגוד סטודנטים
ציוניים בגרנובל נגד מדיניות העליה של הממשל בארץ ישראל. קביעה
כי הגבלות העליה סותרות את הנחיות חבר הלאומים.
(העתקים מצולמים)

מילות מפתח