הארכיון הבריטי P.R.O משרד החוץ, שימוש בשפה העברית בא"י, מכתבים ותזכיר , Use of Hebrew Language in Palestine, Correspondence and Memorandum

01.01.1931 - 31.12.1931

סימול התיק : כ 20 ב - 43

שייך לארכיון: הארכיון הבריטי P.R.O משרד החוץ
סוג התאריך: משוער

תוכן

FO 371/15334
מכתבים ותזכיר של ישראל עמיקם מחיפה אל הנציב העליון לא"י ואל
הוועדה לענייני מנדטים בחבר הלאומים בענין קיפוח זכות רשמיותה של
השפה העברית במחלקת המברקה של הממשל בארץ ישראל.
(העתקים מצולמים)