הארכיון הבריטי P.R.O משרד החוץ, מדיניות בריטניה בארץ ישראל, התכתבות British Policy in Palestine, Correspondence

01.01.1931 - 31.12.1931

סימול התיק : כ 20 ב - 42

שייך לארכיון: הארכיון הבריטי P.R.O משרד החוץ
סוג התאריך: משוער

תוכן

FO 371/15329
התכתבות של משרד החוץ בענין מכתב של חיילים משוחררי הגדודים
העבריים נגד המדיניות הבריטית בארץ ישראל.
(העתקים מצולמים)

מילות מפתח