הארכיון הבריטי P.R.O משרד החוץ, חרם על סחורות בריטיות ע"י יהודי רומניה, דו"חות Boycott on British Merchandise by Romanian Jews, Reports

01.01.1930 - 31.12.1930

סימול התיק : כ 20 ב - 41

שייך לארכיון: הארכיון הבריטי P.R.O משרד החוץ
סוג התאריך: משוער

תוכן

FO 371/14500
דיווחים של משרד המסחר הבריטי על החרמת סחורות בריטיות על ידי
יהודי רומניה כמחאה על הגבלות העליה.
(העתקים מצולמים)

מילות מפתח