הארכיון הבריטי P.R.O משרד החוץ, הספר הלבן (פאספילד), הצהרה ומכתבים, The White Paper (Passfield) Statement and Letters

01.01.1930 - 31.12.1930

סימול התיק : כ 20 ב - 39

שייך לארכיון: הארכיון הבריטי P.R.O משרד החוץ
סוג התאריך: משוער

תוכן

FO 371/14496
הצהרה המתייחסת למדיניות בריטניה בארץ ישראל, כולל התכתבות בין
משרדי החוץ והמושבות בענין זה; מכתב מהנציגות הבריטית בקלוז',
רומניה, לגבי החלטה שהתקבלה בסניף הצה"ר בטרנסילבניה נגד מדיניות
הספר הלבן בארץ ישראל.
(העתקים מצולמים)

מילות מפתח