הארכיון הבריטי P.R.O משרד החוץ, מדיניות בריטניה בא"י ומחאות נגד מאורעות תרפ"ט, חוברת והחלטות, British Policy in Palestine & Protests Against Riots of 1929- Booklet and Resolutions

01.01.1922 - 31.12.1930

סימול התיק : כ 20 ב - 38

שייך לארכיון: הארכיון הבריטי P.R.O משרד החוץ
סוג התאריך: משוער

תוכן

FO 371/14495
חוברת שהוגשה לפרלמנט הבריטי ומכילה התכתבות של משרד המושבות עם
המשלחת הערבית הפלסטינית וההסתדרות הציונית בענין מדיניות
בריטניה בארץ ישראל; החלטות של סניפי הצה"ר בסלוניקי ובפאריס נגד
התנהגות ועמדת השלטונות הבריטיים במאורעות תרפ"ט (1929) ונגד
הפיקוח הבריטי על העליה לארץ.
(העתקים מצולמים)

מילות מפתח